Metaphors We Live By

George Lakoff, Mark Johnson

Prvo izdanje: 1980.

Prvi prijevod na hrvatski: 2015.

Metafore koje život znače knjiga je koja je promijenila mnoge stavove, razmišljanja te poglede na svijet. Novi pristup i razumijevanje metafore promijenio je njezinu ulogu u ljudskom umu i jeziku. Metafora nam pomaže da pomoću onoga što znamo, razumijemo sve ono što nam je novo i što ne znamo.

Na primjerima svakodnevnih rečenica metafore su se pojavile kao umne osnove koje ustrojavajući naš pojmovni sustav omogućuju razumijevanje iskustva. Prema metafori oblikujemo svoj život i nakon što smo to osvijestili nikako je više ne možemo ograničiti samo na jezičnu i pjesničku ulogu.

Metafore koje život znače jezikoslovni su klasik s izvanrednim utjecajem na mnoge znanosti poput lingvistike, filozofije, kognitivne znanosti, književne teorije, psihologije, pravne i političke znanosti. Prije ove knjige metafora se promatra kao dio jezika, a nakon ove knjige uklapa se u život.


Izvor

Elektronička verzija

Izvor fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *