Syntactic Structures

Noam Chomsky

Prvo izdanje: 1957.

Prvi prijevod na srpski: 1972.

Lingvist Noam Chomsky svojim je pristupom, otkrićima i teorijom urođene univerzalne i generativne gramatike načinio prevrat u shvaćanju jezika i njegove uloge.

Primijenio je matematička znanja na prirodni opis jezika te zaključio da ljudski mozak ima urođenu jezičnu sposobnost, tj. načelo zajedničko svim jezicima. Početno stanje jezične sposobnosti je univerzalna gramatika. Prepoznaje se rano u dječjoj dobi. U toj se početnoj fazi, stvara određeni jezik u dodiru s okolinom u kojoj se razvija dijete. Bez obzira na okolinu svi jezici i načini učenja su slični. Univerzalna gramatika je univerzalna i više se odnosi na um nego na jezik. Stoga zaključuje da je univerzalna gramatika teorija o unutarnjoj strukturi ljudskog uma.

Knjiga Sintaktičke strukture bila je prekretnica u lingvistici 20. stoljeća, dovevši u pitanje mnoge dotadašnje lingvističke i pretpostavke iz ostalih srodnih znanosti.


Izvor

Izvor

Elektronička verzija

Izvor fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *