History of Sexuality 1, 2, 3

Michel Foucault

Prva izdanja: 1976.; 1984.; 1984.

Prvi prijevodi na srpski: 1978.; 1988.; 1988.

Prvi prijevod na hrvatski: 2014.

Povijest seksualnosti posljednje je veliko djelo Michaela Foucaulta. Ono se ne bavi seksualnim praksama i njihovom povijesti, već istražuje kako je nastalo poimanje koje nazivamo seksualnost. Djelo je izdano u tri dijela. U prvom, Volja za znanjem, autor seksualnost analizira diskurzivnom represijom te ga vidi kao mehanizam moći. U druga dva dijela, Upotreba zadovoljstva i Briga o sebi, uspoređuje pristup seksualnosti u kršćanskoj Europi i grčko-rimskoj kulturi.

Foucault kritizira potpuno biološko objašnjenje seksualnosti i spola, on ih vidi kao kulturni konstrukt te svoju misao potkrepljuje tezom da tijelo nije seksualizirano samo po sebi već ga kulturni procesi čine takvim. Foucault je u svojim radovima analizirao različite aspekte uspostavljanja moći, tako i u Povijesti seksualnosti razmatra kako se moć manifestira kroz seksualnost. Seksualnost je tu zanimljiva jer on smatra da što je veći užitak, moć se primjenjuje jače. Užitak je taj koji se podvrgava društvenoj disciplini kroz kulturni diskurs o seksualnosti i dok u užem kontekstu taj pristup utječe na pojedinačno mišljenje, u širem kontekstu utječe na mase.

Ideja da je seksualnost kulturni konstrukt povezuje se s Povijesti seksualnosti više nego s ijednim drugim djelom, iako je oformljena deset godina prije, temelj je queer teorije. 

Koliko je Foucault utjecao na struku dovoljno govori podatak da se Povijest seksualnosti nalazi na popisu Google znalca među 25 najcitiranijih djela u društvenim znanostima i to s preko 47 000 referenci.


Izvor

Izvor

Izvor

Elektronička verzija: Vol 1 An Introduction

Elektronička verzija: Vol 2 of The History of Sexuality

Elektronička verzija: Vol 3 The Care of Self

Izvor fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *