Orientalism

Edward Said

Prvo izdanje: 1978.

Prvi prijevod na hrvatski: 1999.

Nakon ovog djela, orijentalizam kao pojam postaje ključan u postkolonijalnim teorijama. Said kritikom kolonijalnog diskursa društvenih i humanističkih znanosti o Orijentu, ukazuje na etnocentrični pogled na Istok, koji nije nimalo laskav. Naglašava, kako Orijent predstavlja pojam za brojne zemlje, narode i društva koja su inferiorna Zapadu, a nastao je na temelju odnosa superiornog i podređenog u kolonijalnoj stvarnosti.

Ovo i druga Saidova djela isprovocirala su raspravu o kolonijalnom diskursu, a koja za posljedicu ima sve manju prisutnost riječi orijentalist, orijentalistika i orijentalno u kontekstu u kojem su se do tada upotrebljavale. Nakon Saida nemoguće je čitati povijest, antropološka djela, književnost o Orijentu na način na koji je to bilo moguće prije njega i nemjerljiv je njegov doprinos svijesti o tim tekstovima.


Elektronička verzija

Izvor fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *