Govor i čovjek: verbotonalni sistem

Petar Guberina

Prvo izdanje: 2010.

Knjiga predstavlja cjelovit opus znanstvenoga stvaralaštva akademika Petra Guberine, od prve objave njegovih teorija i postupnog razvoja verbotonalne metode, preko kasnijih znanstvenih evaluacija primjene verbotonalne metode, sve do kraja njegova znanstvenog, stručnog i nadasve humanističkog djelovanja.

Petar Guberina je osnovao Institut za fonetiku (1954.), a potom i Odsjek za fonetiku (1965.), kojima je rukovodio do umirovljenja (1983.). Autor je verbotonalnog sistema (VTS) – originalne znanstvene teorije na području govorne komunikacije, i elektroakustičkih aparata SUVAG konstruiranih prema verbotonalnim spoznajama (1954.–1955.). Njegova istraživanja »lingvistike govora« dovode do revolucionarnog obrata u nastavi živih jezika (audiovizualna globalnostrukturalna metoda – AVGS), ali i u pristupu patologiji sluha i govora (verbotonalna metoda – VTM), a profesora Guberinu uvode u red vodećih svjetskih znanstvenika na području humanističkih i biomedicinskih znanosti.

Verbotonalna metoda i audiovizualna strukturalno-globalna metoda primjenjuju se u mnogim zemljama u svijetu, na svim kontinentima – u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora, edukaciji djece oštećena sluha i/ili govora, nastavi stranih jezika i svim oblicima bavljenja govornom komunikacijom je govornom komunikacijom.


Izvor

Izvor fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *